Berufserfahrung

Ärztliche Leitung Hämatologie - Hämato-Onkologische Station
6020, Innsbruck, Österreich, Anichstraße 35

Hämato-Onkologische Station

Ärztliche Leitung:

     OA Dr. Wolfgang Willenbacher - Hämatologie

     Dr. Christoph Leitner - Onkologie

 

Wahlarzt